Loading...

Asia Van Transfer Bus Service

Office Location

Location Address Tel Fax
Asia Van Transfer Co. Ltd Office 579 Hup Quan Street, Mondul 1 Village, Sangkat, Svaydangkum - Phsar Kandal - Kandal Village, Siem Reap, Cambodia +855 63 963853/ 12505673 -
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.