Loading...

BPA Transport Bus Service

Office Location

Location Address Tel Fax
B.P.A Transportation Office Street 209, Sangkat, Phnom Penh 12306, Cambodia +855 70 215 656 -
#5 Ochrov Village, Sangkat Ochrov, Krong PoiPet 087 75 86 77
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.