Loading...

D Amour Enterprise

Positioned in Klang, D'Amour Enterprise has been providing bus services to all its passengers travelling within Malaysia. D'Amour Enterprise is the agent of Eramesra Express, Konsortium Melayu Klang(KMK), Supernice Express, Qistna Express, KPB Express (Konsortium Pelancongan Bumiputra), providing bus service from Shah Alam to Klang, Kamunting, Bagan Serai, Parit Buntar, Butterworth, Kulim, Penang, Sungai Petani, Alor Setar, Johor Bahru, Masai, Pasir Gudang, Simpang Taiping, Bukit Mertajam and so on.

Klang

Terminal Bas Express Klang Central, 41050 Klang, Selangor.
Tel: +603 3344 0910|+6012 251 8232|+603 3348 8910
Fax:

D Amour Enterprise Bus Schedule

Selangor to Penang First Bus Last Bus Fare
Terminal Shah Alam Section 13 to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
Terminal Shah Alam Section 13 to Sungai Nibong Select Date
Selangor to Perak First Bus Last Bus Fare
Terminal Shah Alam Section 13 to Simpang Taiping Select Date
Terminal Shah Alam Section 13 to Kuala Kangsar Select Date
Terminal Shah Alam Section 13 to Kamunting Select Date
Terminal Shah Alam Section 13 to Ipoh Amanjaya Select Date
Selangor to Johor First Bus Last Bus Fare
Terminal Shah Alam Section 13 to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Selangor to Kedah First Bus Last Bus Fare
Terminal Shah Alam Section 13 to Alor Setar Select Date
Terminal Shah Alam Section 13 to Changlun Select Date
Terminal Shah Alam Section 13 to Sungai Petani Select Date
Terminal Shah Alam Section 13 to Jitra Select Date
Selangor to Perlis First Bus Last Bus Fare
Terminal Shah Alam Section 13 to Kangar Select Date
Terminal Shah Alam Section 13 to Kuala Perlis Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.