Loading...

Jl. Husein Sastranegara No. 175 Rawa Bokor – Benda , Tangerang 15125 – Indonesia
Tel:
Fax:

DayTrans Bus Schedule

Semarang to Jepara First Bus Last Bus Fare
Jendral Sudriman to Jl. Letjen Suprapto Select Date
Jl. Majapahit to Jl. Letjen Suprapto Select Date
Semarang to Salatiga First Bus Last Bus Fare
Jendral Sudriman to Jl. Langensuko Select Date
Jl. Majapahit to Jl. Langensuko Select Date
Semarang to Boyolali First Bus Last Bus Fare
Jl. Majapahit to Kota Boyolali Select Date
Semarang to Klaten First Bus Last Bus Fare
Jl. Majapahit to Klaten Kota Select Date
Semarang to Yogyakarta First Bus Last Bus Fare
Jendral Sudriman to Jl. MT. Haryono Select Date
Jl. Majapahit to Jl. MT. Haryono Select Date
Salatiga to Semarang First Bus Last Bus Fare
Jl. Langensuko to Jendral Sudriman Select Date
Jl. Langensuko to Jl. Majapahit Select Date
Salatiga to Yogyakarta First Bus Last Bus Fare
Jl. Diponegoro to Jl. MT. Haryono Select Date
Yogyakarta to Jepara First Bus Last Bus Fare
Jl. MT. Haryono to Jl. Letjen Suprapto Select Date
Yogyakarta to Semarang First Bus Last Bus Fare
Jl. MT. Haryono to Jl. Majapahit Select Date
Jl. MT. Haryono to Jendral Sudriman Select Date
Yogyakarta to Salatiga First Bus Last Bus Fare
Jl. MT. Haryono to Jl. Diponegoro Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.