Loading...

EMERALD EXPRESS Bus Schedule

Phnom Penh to Koh Kong First Bus Last Bus Fare
Khan Toul Kork to Khemarak Phoumen Select Date
Koh Kong to Phnom Penh First Bus Last Bus Fare
Khemarak Phoumen to Khan Toul Kork Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.