Loading...

Jl. Bromo 26/33 Batu
Tel:
Fax:

Enggal Batu Bus Schedule

Batu to Semarang First Bus Last Bus Fare
Batu Kota to Kota Semarang Select Date
Kantor Batu to Kota Semarang Select Date
Batu to Surabaya First Bus Last Bus Fare
Batu Kota to Surabaya Kota Select Date
Kantor Batu to Surabaya Kota Select Date
Batu to Ngawi First Bus Last Bus Fare
Batu Kota to Kota Ngawi Select Date
Kantor Batu to Kota Ngawi Select Date
Batu to Solo / Surakarta First Bus Last Bus Fare
Batu Kota to Solo Select Date
Kantor Batu to Solo Select Date
Batu to Jawa Tengah First Bus Last Bus Fare
Batu Kota to Jogja Select Date
Kantor Batu to Jogja Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.