Loading...

Klang

Kaunter 2, Klang Sentral, 41050 Klang, Selangor.
Tel: +603 3341 4612
Fax:

Shah Alam

Kaunter 11, Seksyen 17 Bus Terminal, Shah Alam.
Tel: +603 5541 0906
Fax:

Kuala Lumpur

Kt-37, Tingkat 1, Pudu Sentral, Jalan Pudu, 50100, Kuala Lumpur, Malaysia.
Tel: +603 2631 0495
Fax:

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.