Loading...
Chuyến đi hoàn hảo

Hatyai Inter Top Tour

Positioned in Hatyai, Inter Top Tour is an emerging express bus company that offers bus services from Hatyai to Pudu Sentral, Kuala Lumpur, Shah Alam, Klang and Ipoh. Inter Top Tour offers good seating capacity and plenty of leg room rest so that you can ease yourself for the long hour journey travelling. Book your Inter Top Tour bus tickets at easybook.com.

150, Niphat-Uthit 3 Rd., Hatyai Songklha, 90110 Thailand.
Tel: 074 354397|074 354398|081 8977160
Fax: 074 239046

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.