Loading...

Khaing Mandalay Express Bus Schedule

Yangon to Mandalay First Bus Last Bus Fare
Aung Mingalar Highway Terminal to Chan Mya Shwe Pyi (Kyweseskan) Bus Station Select Date
Yangon to Pyin Oo Lwin First Bus Last Bus Fare
Aung Mingalar Highway Terminal to Pyin Oo Lwin Highway bus station Select Date
Yangon to Bagan First Bus Last Bus Fare
Aung Mingalar Highway Terminal to Bagan Shwe Pyi Highway Terminal Select Date
Yangon to Dawei First Bus Last Bus Fare
Aung Mingalar Highway Terminal to Dawei Highway Compound Select Date
Yangon to Myeik First Bus Last Bus Fare
Aung Mingalar Highway Terminal to Myeik Highway Bus Terminal Select Date
Yangon to Magway First Bus Last Bus Fare
Aung Mingalar Highway Terminal to Magway Highway Bus Station Select Date
Aung Mingalar Highway Terminal to Taungdwingyi Select Date
Aung Mingalar Highway Terminal to Kanbya Select Date
Yangon to Pakokku First Bus Last Bus Fare
Aung Mingalar Highway Terminal to Pakokku Bus Station Select Date
Mandalay to Yangon First Bus Last Bus Fare
Chan Mya Shwe Pyi (Kyweseskan) Bus Station to Aung Mingalar Highway Terminal Select Date
Pyin Oo Lwin to Yangon First Bus Last Bus Fare
Pyin Oo Lwin Highway bus station to Aung Mingalar Highway Terminal Select Date
Bagan to Yangon First Bus Last Bus Fare
Bagan Shwe Pyi Highway Terminal to Aung Mingalar Highway Terminal Select Date
Dawei to Yangon First Bus Last Bus Fare
Dawei Highway Compound to Aung Mingalar Highway Terminal Select Date
Magway to Yangon First Bus Last Bus Fare
Magway Highway Bus Station to Aung Mingalar Highway Terminal Select Date
Taungdwingyi to Aung Mingalar Highway Terminal Select Date
Kanbya to Aung Mingalar Highway Terminal Select Date
Pakokku to Yangon First Bus Last Bus Fare
Pakokku Bus Station to Aung Mingalar Highway Terminal Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.