Loading...

KIM SENG EXPRESS Bus Schedule

Phnom Penh to Kampot First Bus Last Bus Fare
Sangkat Phsar Daeum Kor to Sangkat Kompong Kandal Select Date
Phnom Penh to Mondul Kiri First Bus Last Bus Fare
Sangkat Phsar Daeum Kor to Steet 76,​​ Krong Saen Monourom Select Date
Kampot to Phnom Penh First Bus Last Bus Fare
Sangkat Kompong Kandal to Sangkat Phsar Daeum Kor Select Date
Mondul Kiri to Phnom Penh First Bus Last Bus Fare
Steet 76,​​ Krong Saen Monourom to Sangkat Phsar Daeum Kor Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.