Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Kirara Travel Bus Service

Office Location

Location Address Tel Fax
Kirara Travel Office Jl. Raya Sidorejo No.100, Dusun IV, Gilimiring, Kec. Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52363, Indonesia +620852 2680 5077 / +620819 3227 6097 / +620852 1172 1178 / 85226805077
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.