Loading...

Kirara Travel Bus Service

Office Location

Location Address Tel Fax
Kirara Travel Office Jl. Raya Sidorejo No.100, Dusun IV, Gilimiring, Kec. Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52363, Indonesia +620852 2680 5077 / +620819 3227 6097 / +620852 1172 1178 / 85226805077
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.