Loading...

KKKL Singapore

Office Location

Location Address Tel Fax
#02-13, 30 East Coast Road, Katong V, Singapore 428751 (+65) 6348 6909
200 Jalan Sultan, #01-09, Textile Centre, Singapore 199018 (+65) 6294 8909
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.