Loading...

#02-13, 30 East Coast Road, Katong V, Singapore 428751
Tel: (+65) 6348 6909
Fax:

200 Jalan Sultan, #01-09, Textile Centre, Singapore 199018
Tel: (+65) 6294 8909
Fax:

KKKL Singapore Bus Schedule

Malacca to Singapore First Bus Last Bus Fare
DoubleTree / Hatten Place Hotel Melaka to Tampines Select Date
DoubleTree / Hatten Place Hotel Melaka to Bugis MRT Exit D Select Date
DoubleTree / Hatten Place Hotel Melaka to Kovan Hub 206 Select Date
Malacca (Double Tree Hilton) to Tampines Select Date
Malacca (Double Tree Hilton) to Bugis MRT Exit D Select Date
Malacca (Double Tree Hilton) to Kovan Hub 206 Select Date
The Pines Melaka to Tampines Select Date
The Pines Melaka to Bugis MRT Exit D Select Date
The Pines Melaka to Kovan Hub 206 Select Date
Casa Del Rio Melaka Hotel to Tampines Select Date
Casa Del Rio Melaka Hotel to Bugis MRT Exit D Select Date
Casa Del Rio Melaka Hotel to Kovan Hub 206 Select Date
Hatten Hotel Malacca to Tampines Select Date
Hatten Hotel Malacca to Bugis MRT Exit D Select Date
Hatten Hotel Malacca to Kovan Hub 206 Select Date
Kuala Lumpur to Singapore First Bus Last Bus Fare
KL Sentral to Tampines Select Date
KL Sentral to Bugis MRT Exit D Select Date
Berjaya Times Square to Tampines Select Date
Berjaya Times Square to Bugis MRT Exit D Select Date
Singapore to Malacca First Bus Last Bus Fare
Kovan Hub 206 to Melaka Sentral Select Date
Kovan Hub 206 to Hatten Hotel Malacca Select Date
Bugis MRT Exit D to The Pines Melaka Select Date
Bugis MRT Exit D to Casa Del Rio Melaka Hotel Select Date
Bugis MRT Exit D to Hatten Hotel Malacca Select Date
Tampines to Hatten Hotel Malacca Select Date
Katong V Mall to Melaka Sentral Select Date
Katong V Mall to Hatten Hotel Malacca Select Date
Tampines to The Pines Melaka Select Date
Tampines to Casa Del Rio Melaka Hotel Select Date
Singapore to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Tampines to Berjaya Times Square Select Date
Tampines to KL Sentral Select Date
Katong V Mall (RHB) to Berjaya Times Square Select Date
Katong V Mall (RHB) to Chinatown KL 5 Elements Hotel (besides Puduraya) Select Date
Katong V Mall to Berjaya Times Square Select Date
Katong V Mall to Chinatown KL 5 Elements Hotel (besides Puduraya) Select Date
Bugis MRT Exit D to Berjaya Times Square Select Date
Kovan Hub 206 to Chinatown KL 5 Elements Hotel (besides Puduraya) Select Date
Bugis MRT Exit D to KL Sentral Select Date
Kovan Hub 206 to Berjaya Times Square Select Date
Singapore to Genting Highlands First Bus Last Bus Fare
Kovan Hub 206 to First World Hotel Select Date
Kovan Hub 206 to Awana Genting Resort Select Date
Sengkang to First World Hotel Select Date
Sengkang to Awana Genting Resort Select Date
Tampines to First World Hotel Select Date
Tampines to Awana Genting Resort Select Date
Singapore to Johor First Bus Last Bus Fare
Bugis MRT Exit D to Pulau Tioman Select Date
Bugis MRT Exit D to Mersing Jetty (Gateway to Tioman) Select Date
Kovan Hub 206 to Pulau Tioman Select Date
Kovan Hub 206 to Mersing Jetty (Gateway to Tioman) Select Date
Singapore to Pahang First Bus Last Bus Fare
Kovan Hub 206 to Tanjung Gemok Jetty (gateway to Tioman) Select Date
Bugis MRT Exit D to Tanjung Gemok Jetty (gateway to Tioman) Select Date
Johor to Singapore First Bus Last Bus Fare
Pulau Tioman to Bugis MRT Exit D Select Date
Pulau Tioman to Kovan Hub 206 Select Date
Mersing Jetty (Gateway to Tioman) to Bugis MRT Exit D Select Date
Mersing Jetty (Gateway to Tioman) to Kovan Hub 206 Select Date
Pahang to Singapore First Bus Last Bus Fare
Tanjung Gemok Jetty (gateway to Tioman) to Bugis MRT Exit D Select Date
Tanjung Gemok Jetty (gateway to Tioman) to Kovan Hub 206 Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.