Loading...
Chuyến đi hoàn hảo

Lapan Lapan Travel

Lapan Lapan Travel Pte Ltd is the head quarter company of the whole 88 coach fleet. This is a Singapore based company. The HQ is located at Park Royal Kitchener Road. They have quite a nice SVIP fleet of light cyan and orange coaches that specialize in the route between Singapore, Ipoh, and KL.

They have a direct branch located in Jalan Bendahara, Ipoh, Perak Malaysia. This is an established company that for the past years they have been running only on their own coaches.

Lapan Lapan Travel-HQ

181 Kitchener Rd #01-23/24 New Park Hotel Shopping Arcade Singapore 208533
Tel: +65 6392 2188
Fax: +65 6392 2388

Ipoh Branch

Agensi Sugatii Sdn Bhd 45, Jalan Bendahara, 31650 Ipoh, Malaysia.
Tel: +6012-5008831
Fax:

Lapan Lapan Travel Bus Schedule

Malacca to Singapore First Bus Last Bus Fare
Malacca (Novotel Melaka) to Park Royal Hotel (Kitchener) Select Date
Equatorial Hotel to Park Royal Hotel (Kitchener) Select Date
The Straits Hotel and Suites to Park Royal Hotel (Kitchener) Select Date
Hatten Hotel Malacca to Park Royal Hotel (Kitchener) Select Date
Estadia Hotel Malacca to Park Royal Hotel (Kitchener) Select Date
Singapore to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Park Royal Hotel (Kitchener) to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Park Royal Hotel (Kitchener) to Furama Bukit Bintang Hotel KL Select Date
Singapore to Perak First Bus Last Bus Fare
Park Royal Hotel (Kitchener) to Jeram Select Date
Park Royal Hotel (Kitchener) to Khantan Select Date
Park Royal Hotel (Kitchener) to Sungai Siput Select Date
Park Royal Hotel (Kitchener) to Ipoh Amanjaya Select Date
Park Royal Hotel (Kitchener) to Padang Gurus Select Date
Park Royal Hotel (Kitchener) to Gopeng Select Date
Park Royal Hotel (Kitchener) to Kampar Select Date
Park Royal Hotel (Kitchener) to Kuala Kangsar Select Date
Park Royal Hotel (Kitchener) to Selat Pagan Select Date
Park Royal Hotel (Kitchener) to Bidor Select Date
Park Royal Hotel (Kitchener) to Kg Kota Tampan Select Date
Park Royal Hotel (Kitchener) to Gunung Rapat Select Date
Park Royal Hotel (Kitchener) to Liman Kati Select Date
Park Royal Hotel (Kitchener) to Lenggong Select Date
Park Royal Hotel (Kitchener) to Gerik Select Date
Park Royal Hotel (Kitchener) to Tasik Select Date
Park Royal Hotel (Kitchener) to Ipoh - Jalan Bendahara Select Date
Park Royal Hotel (Kitchener) to Sungkai Select Date
Park Royal Hotel (Kitchener) to Medan Gopeng (Ipoh) Select Date
Park Royal Hotel (Kitchener) to Simpang Pulai Select Date
Park Royal Hotel (Kitchener) to KB Ayer Kala Select Date
Park Royal Hotel (Kitchener) to Tapah Select Date
Park Royal Hotel (Kitchener) to Chemor Select Date
Park Royal Hotel (Kitchener) to Sauk Select Date
Park Royal Hotel (Kitchener) to Bercham Select Date
Park Royal Hotel (Kitchener) to Slim River Select Date
Park Royal Hotel (Kitchener) to Tanjung Malim Toll Select Date
Perak to Singapore First Bus Last Bus Fare
Kuala Kangsar to Park Royal Hotel (Kitchener) Select Date
Lenggong to Park Royal Hotel (Kitchener) Select Date
Liman Kati to Park Royal Hotel (Kitchener) Select Date
Ipoh - Jalan Bendahara to Park Royal Hotel (Kitchener) Select Date
Gerik to Park Royal Hotel (Kitchener) Select Date
KB Ayer Kala to Park Royal Hotel (Kitchener) Select Date
Ipoh Amanjaya to Park Royal Hotel (Kitchener) Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.