Loading...

Kedah

K1, Perhentian Bas Kota Sarang Semut, 06800 Kota Sarang Semut, Kedah, Malaysia.
Tel: +6019 441 2017
Fax:

Kedah

SM Pendang Agency, Perhentian Bas Pendang, 06720 Pendangm Kedah.
Tel: +604 759 2137
Fax:

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.