Loading...

Maju Express

Maju Express is a fast emerging express company based in Larkin, Johor Bahru. Maju Express is one of the express bus company which is very popular among the bus operators in Peninsular Malaysia.

Maju Express offers about 70 bus routes per day departing from Johor to various states in Peninsular Malaysia such as Perak, Kuala Lumpur, Terengganu and Pahang. The buses depart from Kota Tinggi to Dungun, Pasir Gudang to Dungun, Pasir Gudang to Kuala Kangsar, Pasir Gudang to Sri Manjung, Pasir Gudang to Teluk Intan, JB Larkin Terminal to Teluk Intan, Pasir Gudang to Kota Tinggi, Johor Bahru Larkin Terminal to Sri Manjung, Johor Bahru Larkin Terminal to Kota Tinggi, Kota Tinggi to Pekan Pahang, Johor Bahru Larkin Terminal to Terminal Bersepadu Selatan, Kota Tinggi to Kuantan Pahang and many more.

The bus ticket fare which the pick up point and drop off point is within Johor state cost about RM 2.9 to RM 7.30. The bus ticket fare from Johor to Kuala Lumpur is about RM 34.3 to RM 37.2 . In addition, the bus ticket fare is RM 21.9 to RM 33.2 when the express bus departs from Johor to Pahang. The bus ticket fare is RM 52.7 to RM 64.1 when the express bus departs from Johor to Perak while the bus ticket will cost you RM 38.8 to RM 48.7 when you depart from Johor to Kuala Terengganu.

All of the buses operate by Maju Express are in single deck with 30 seats or single deck with 44 seats. The buses are in equipped with air-conditioning with comfortable seats. All of the staffs hired by Maju Express are well-trained in order to provide the quality services to the passengers.

Book Maju Express bus ticket now at easybook.com

Maju Express Bus Schedule

Kuala Lumpur to Perak First Bus Last Bus Fare
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Terminal Lumut Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Sri Manjung Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Teluk Intan Select Date
Kuala Lumpur to Johor First Bus Last Bus Fare
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Pasir Gudang Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Perak to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Terminal Lumut to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Teluk Intan to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Sri Manjung to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Perak to Perak First Bus Last Bus Fare
Sri Manjung to Teluk Intan Select Date
Terminal Lumut to Teluk Intan Select Date
Perak to Johor First Bus Last Bus Fare
Terminal Lumut to Pasir Gudang Select Date
Terminal Lumut to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Teluk Intan to Pasir Gudang Select Date
Teluk Intan to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Sri Manjung to Pasir Gudang Select Date
Sri Manjung to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Johor to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Pasir Gudang to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Johor to Perak First Bus Last Bus Fare
Pasir Gudang to Terminal Lumut Select Date
Pasir Gudang to Sri Manjung Select Date
Pasir Gudang to Teluk Intan Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Sri Manjung Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Teluk Intan Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Terminal Lumut Select Date
Johor to Johor First Bus Last Bus Fare
Pasir Gudang to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Johor to Pahang First Bus Last Bus Fare
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Pekan Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Kuantan Select Date
Pasir Gudang to Kuantan Select Date
Pasir Gudang to Pekan Select Date
Pahang to Johor First Bus Last Bus Fare
Pekan to Kota Tinggi Select Date
Pekan to Pasir Gudang Select Date
Pekan to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Kuantan to Kota Tinggi Select Date
Kuantan to Pasir Gudang Select Date
Kuantan to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Pahang to Pahang First Bus Last Bus Fare
Kuantan to Pekan Select Date
Pekan to Kuantan Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.