Loading...

Manis Linear

Office Location

Location Address Tel Fax
KOTA KINABALU Manis Liner Express Terminal Bas Bandaraya(Utara) Jln Undan, Off Mile 6, Jln Tuaran, 88400 Kota Kinabalu. +6016 - 812 7230
SEMPORNA Manis Liner Express Manis Linear S/B , Peti Surat 35, 91308 Semporna, Sabah. +6016 - 812 7210
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.