Loading...

-

Jl. Raya Demak 63, Surabaya - Jawa Timur
Tel: (021) 5316 0440
Fax:

Mawar Bus Schedule

Cirebon to Surabaya First Bus Last Bus Fare
Terminal Harjamukti/Cirebon to Terminal Purabaya/Bungurasih Select Date
Cirebon to Tuban First Bus Last Bus Fare
Terminal Harjamukti/Cirebon to Terminal Tuban Select Date
Cirebon to Gresik First Bus Last Bus Fare
Terminal Harjamukti/Cirebon to Terminal Bunder Select Date
Cirebon to Lamongan First Bus Last Bus Fare
Terminal Harjamukti/Cirebon to Dapur Select Date
Terminal Harjamukti/Cirebon to Terminal Lamongan Select Date
Surabaya to Cirebon First Bus Last Bus Fare
Perak to Terminal Harjamukti/Cirebon Select Date
Kantor Pusat PO. Mawar to Terminal Harjamukti/Cirebon Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Terminal Harjamukti/Cirebon Select Date
Surabaya to Pekalongan First Bus Last Bus Fare
Kantor Pusat PO. Mawar to Terminal Pekalongan Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Terminal Pekalongan Select Date
Perak to Terminal Pekalongan Select Date
Surabaya to Semarang First Bus Last Bus Fare
Perak to Terminal Terboyo Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Terminal Terboyo Select Date
Kantor Pusat PO. Mawar to Terminal Terboyo Select Date
Surabaya to Tegal First Bus Last Bus Fare
Kantor Pusat PO. Mawar to Terminal Tegal Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Terminal Tegal Select Date
Perak to Terminal Tegal Select Date
Surabaya to Brebes First Bus Last Bus Fare
Perak to Terminal Bumiayu Select Date
Kantor Pusat PO. Mawar to Terminal Bumiayu Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Terminal Bumiayu Select Date
Surabaya to Jakarta Timur First Bus Last Bus Fare
Terminal Purabaya/Bungurasih to Terminal Pulo Gebang Select Date
Kantor Pusat PO. Mawar to Terminal Pulo Gebang Select Date
Perak to Terminal Pulo Gebang Select Date
Gresik to Cirebon First Bus Last Bus Fare
Terminal Bunder to Terminal Harjamukti/Cirebon Select Date
Gresik to Pekalongan First Bus Last Bus Fare
Terminal Bunder to Terminal Pekalongan Select Date
Gresik to Semarang First Bus Last Bus Fare
Terminal Bunder to Terminal Terboyo Select Date
Gresik to Tegal First Bus Last Bus Fare
Terminal Bunder to Terminal Tegal Select Date
Gresik to Brebes First Bus Last Bus Fare
Terminal Bunder to Terminal Bumiayu Select Date
Gresik to Jakarta Timur First Bus Last Bus Fare
Terminal Bunder to Terminal Pulo Gebang Select Date
Lamongan to Cirebon First Bus Last Bus Fare
Dapur to Terminal Harjamukti/Cirebon Select Date
Terminal Lamongan to Terminal Harjamukti/Cirebon Select Date
Lamongan to Pekalongan First Bus Last Bus Fare
Terminal Lamongan to Terminal Pekalongan Select Date
Dapur to Terminal Pekalongan Select Date
Lamongan to Semarang First Bus Last Bus Fare
Dapur to Terminal Terboyo Select Date
Terminal Lamongan to Terminal Terboyo Select Date
Lamongan to Tegal First Bus Last Bus Fare
Terminal Lamongan to Terminal Tegal Select Date
Dapur to Terminal Tegal Select Date
Lamongan to Brebes First Bus Last Bus Fare
Dapur to Terminal Bumiayu Select Date
Terminal Lamongan to Terminal Bumiayu Select Date
Lamongan to Jakarta Timur First Bus Last Bus Fare
Terminal Lamongan to Terminal Pulo Gebang Select Date
Dapur to Terminal Pulo Gebang Select Date
Jakarta Timur to Demak First Bus Last Bus Fare
Terminal Pulo Gebang to Demak Kota Select Date
Jakarta Timur to Kudus First Bus Last Bus Fare
Terminal Pulo Gebang to Kota Kudus Select Date
Jakarta Timur to Pati First Bus Last Bus Fare
Terminal Pulo Gebang to Pati Kota Select Date
Jakarta Timur to Pekalongan First Bus Last Bus Fare
Terminal Pulo Gebang to Kota Pekalongan Select Date
Jakarta Timur to Rembang First Bus Last Bus Fare
Terminal Pulo Gebang to Kota Rembang Select Date
Jakarta Timur to Semarang First Bus Last Bus Fare
Terminal Pulo Gebang to Terminal Terboyo Select Date
Terminal Pulo Gebang to Kota Semarang Select Date
Jakarta Timur to Surabaya First Bus Last Bus Fare
Kantor Cabang PO Mawar to Terminal Purabaya/Bungurasih Select Date
Terminal Pulo Gebang to Terminal Purabaya/Bungurasih Select Date
Jakarta Timur to Tegal First Bus Last Bus Fare
Terminal Pulo Gebang to Tegal Kota Select Date
Jakarta Timur to Tuban First Bus Last Bus Fare
Kantor Cabang PO Mawar to Terminal Tuban Select Date
Terminal Pulo Gebang to Terminal Tuban Select Date
Jakarta Timur to Gresik First Bus Last Bus Fare
Kantor Cabang PO Mawar to Terminal Bunder Select Date
Terminal Pulo Gebang to Terminal Bunder Select Date
Jakarta Timur to Lamongan First Bus Last Bus Fare
Kantor Cabang PO Mawar to Terminal Lamongan Select Date
Terminal Pulo Gebang to Terminal Lamongan Select Date
Kantor Cabang PO Mawar to Dapur Select Date
Terminal Pulo Gebang to Dapur Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.