Loading...

PO Minang Maimbau Tour & Travel Office

Jorong Sungai Kilangan Kab. Dhamasraya Kel. Sungai Dareh Kec. Pulau Punjung, Sumatera Barat, Indonesia
Tel:
Fax:

PO Minang Maimbau Tour & Travel Bus Schedule

Padang to Bungo First Bus Last Bus Fare
Loket Padang to Loket Bungo Select Date
Padang to Dharmasraya First Bus Last Bus Fare
Loket Padang to Loket Sungai Rumbai Select Date
Loket Padang to Loket Koto Baru Select Date
Padang to Merangin-Bangko First Bus Last Bus Fare
Loket Padang to Loket Bangko Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.