Loading...

Naluang International Bus Station Company Bus Schedule

Vientiane Capital to Luang prabang First Bus Last Bus Fare
Northern Bus Terminal (Dong Nathong) to Naluang Bus Station Select Date
Vientiane City to Luang prabang First Bus Last Bus Fare
Vangvieng Bus station to Naluang Bus Station Select Date
Luang prabang to Vientiane Capital First Bus Last Bus Fare
Naluang Bus Station to Northern Bus Terminal (Dong Nathong) Select Date
Luang prabang to Vientiane City First Bus Last Bus Fare
Naluang Bus Station to Vangvieng Bus station Select Date
Luang prabang to Luang prabang First Bus Last Bus Fare
Naluang Bus Station to Nongkhiaw Station Select Date
Naluang Bus Station to Kuang Si Waterfall Select Date
Luang prabang to Luang Numtha First Bus Last Bus Fare
Naluang Bus Station to Luang Num Tha Bus Station Select Date
Luang prabang to Houayxay (Bokeo) First Bus Last Bus Fare
Naluang Bus Station to Pet Aloun Bus Terminal Select Date
Luang prabang to Phonsavan First Bus Last Bus Fare
Naluang Bus Station to Phou Kham Bus Station Select Date
Luang prabang to Nan First Bus Last Bus Fare
Naluang Bus Station to Nan Bus Station Select Date
Luang prabang to Dien Bien First Bus Last Bus Fare
Naluang Bus Station to Dien Bien Bus Station Select Date
Luang prabang to Hanoi First Bus Last Bus Fare
Naluang Bus Station to Hanoi Bus Station Select Date
Luang prabang to Kunming First Bus Last Bus Fare
Naluang Bus Station to Kunming Bus Station Select Date
Luang prabang to Sa Pa First Bus Last Bus Fare
Naluang Bus Station to Sapa bus station Select Date
Luang prabang to Hue First Bus Last Bus Fare
Naluang Bus Station to Hue Southern Terminal Select Date
Luang prabang to Jinghong First Bus Last Bus Fare
Naluang Bus Station to Jinghong Passenger Bus Station Select Date
Luang prabang to Chiang Khong First Bus Last Bus Fare
Naluang Bus Station to Chiang Khong Bus Stop Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.