Loading...

Kaunter 105, Hentian Bas Majlis Bandaraya Terengganu, Jalan Majlis Abidin, 20100 Kuala Terengganu, Malaysia.
Tel: +609 623 1018
Fax:

Nini Express (K.Terengganu) Bus Schedule

Pahang to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Kuantan (Terminal Sentral) to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Pahang to Terengganu First Bus Last Bus Fare
Kuantan (Terminal Sentral) to Kuala Terengganu Select Date
Terengganu to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Kuala Terengganu to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Kemaman to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Terengganu to Pahang First Bus Last Bus Fare
Kemaman to Kuantan (Terminal Sentral) Select Date
Kuala Terengganu to Kuantan (Terminal Sentral) Select Date
Terengganu to Terengganu First Bus Last Bus Fare
Kuala Terengganu to Kemaman Select Date
Kemaman to Kuala Terengganu Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.