Loading...
Chuyến đi hoàn hảo

Nini Express (K.Terengganu)

Positioned in Kuala Terengganu, Nini Express is a long service express bus company that offers bus services from Kuala Terengganu to and fro Kuantan, Kemaman, Hentian Duta, Pudu Sentral, KL, Ipoh, Kuala Perlis, Kangar, Alor Setar, Sungai Petani and Butterworth. Being a partner of Easybook, now passengers can get to book Nini Express bus tickets via this platform.

Kaunter 105, Hentian Bas Majlis Bandaraya Terengganu, Jalan Majlis Abidin, 20100 Kuala Terengganu, Malaysia.
Tel: +609 623 1018|+6012 9899 740
Fax:

Bus Schedule

Kuala Lumpur to Pahang First Bus Last Bus Fare
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Kuantan (Terminal Sentral) Select Date
Kuala Lumpur to Terengganu First Bus Last Bus Fare
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Dungun Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Kuala Terengganu Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Kemaman Select Date
Pahang to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Kuantan (Terminal Sentral) to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Pahang to Terengganu First Bus Last Bus Fare
Kuantan (Terminal Sentral) to Kuala Terengganu Select Date
Terengganu to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Kuala Terengganu to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Kemaman to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Terengganu to Pahang First Bus Last Bus Fare
Kemaman to Kuantan (Terminal Sentral) Select Date
Kuala Terengganu to Kuantan (Terminal Sentral) Select Date
Terengganu to Terengganu First Bus Last Bus Fare
Kemaman to Kuala Terengganu Select Date
Kuala Terengganu to Kemaman Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Trip durations are estimated time only.