Loading...

NKS HOTEL & TRAVEL SDN BHD Bus Schedule

Kuala Lumpur to Pahang First Bus Last Bus Fare
Hotel Mandarin Pacific to Kuala Tahan (Taman Negara) Select Date
Pahang to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Kuala Tahan (Taman Negara) to Hotel Mandarin Pacific Select Date
Pahang to Cameron Highlands First Bus Last Bus Fare
Kuala Tahan (Taman Negara) to Cameron Highlands Select Date
Pahang to Terengganu First Bus Last Bus Fare
Kuala Tahan (Taman Negara) to Kuala Besut Jetty Select Date
Cameron Highlands to Pahang First Bus Last Bus Fare
Cameron Highlands to Kuala Tahan (Taman Negara) Select Date
Cameron Highlands to Terengganu First Bus Last Bus Fare
Cameron Highlands to Kuala Besut Jetty Select Date
Terengganu to Cameron Highlands First Bus Last Bus Fare
Kuala Besut Jetty to Cameron Highlands Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.