Loading...
Chuyến đi hoàn hảo

Orsuksa Tour

Easybook.com is proud to have launched Orsuksa Tour.

Manager Hot line


Tel: 084-2626003 (Ms. Imjai Santinantaruk)|089-1914868 (Mr.Wirat Kaewmaneewat)
Fax:

Chiang Mai


Tel: 053-248537|081-7963381
Fax:

Udonthani Transport Terminal 2


Tel: 042-346391
Fax:

Orsuksa Tour Bus Schedule

Chiang Mai to Loei First Bus Last Bus Fare
Chiang Mai Bus Terminal 2 (Arcade) to Loei Bus Terminal Select Date
Chiang Mai to Nong Khai First Bus Last Bus Fare
Chiang Mai Bus Terminal 2 (Arcade) to Nong Khai Bus Terminal Select Date
Chiang Mai to Nong Bua Lam Phu First Bus Last Bus Fare
Chiang Mai Bus Terminal 2 (Arcade) to Nong Bua Lam Phu Bus Terminal Select Date
Chiang Mai to Udon Thani First Bus Last Bus Fare
Chiang Mai Bus Terminal 2 (Arcade) to Udon Thani Bus Terminal Select Date
Loei to Chiang Mai First Bus Last Bus Fare
Loei Bus Terminal to Chiang Mai Bus Terminal 2 (Arcade) Select Date
Nong Khai to Chiang Mai First Bus Last Bus Fare
Nong Khai Bus Terminal to Chiang Mai Bus Terminal 2 (Arcade) Select Date
Udon Thani to Chiang Mai First Bus Last Bus Fare
Udon Thani Bus Terminal to Chiang Mai Bus Terminal 2 (Arcade) Select Date
Udon Thani to Lampang First Bus Last Bus Fare
Udon Thani Bus Terminal to Lampang Bus Terminal Select Date
Udon Thani to Lamphun First Bus Last Bus Fare
Udon Thani Bus Terminal to Lamphun Bus Terminal Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.