Loading...
Chuyến đi hoàn hảo

PB Qistna Enterprise

Positioned in Kedah, PB Pacific offers bus services from Sunagi Petani to Hentian Duta, Kuala Lumpur and Kuantan.

K-19, Terminal Bas Ukir Square, Jalan Kuala Ketil, 08000 Sungai Petani, Kedah
Tel: 011-13027357
Fax:

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.