Loading...

Pelangi Express

Pelangi Express Service Centre provides customers with the safest, fastest and most comfortable long journey bus transportation service throughout all major cities in Peninsular Malaysia and Singapore.

Bt-08 Paras 1, Komplex Pengangkutan Awam Larkin, Jalan Garoda Larkin, 80350 Johor Bahru.
Tel: +607 222 0092|+6012 468 0092|+6016 701 9586
Fax:

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.