Loading...

Persada Travel and Tours (Parit Buntar)

Head Office

No.186-N, Taman Pelangi, Simpang Tiga Keladi, 09000 Kulim, Kedah, Malaysia.
Tel: 012-4907336|04-4955399
Fax:

Perak

26, Medan Simpang, Taman Indah, 34700 Taiping, Perak.
Tel: 012-4907336|04-4955399
Fax:

Persada Travel and Tours (Parit Buntar) Bus Schedule

Penang to Malacca First Bus Last Bus Fare
Penang Sentral (Butterworth) to Melaka Sentral Select Date
Nibong Tebal to Melaka Sentral Select Date
Penang to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Jawi - Shell to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Penang Sentral (Butterworth) to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Nibong Tebal to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Penang Sentral (Butterworth) to KL Sentral Select Date
Nibong Tebal to KL Sentral Select Date
Jawi - Shell to Hentian Duta Select Date
Nibong Tebal to Hentian Duta Select Date
Penang to Perak First Bus Last Bus Fare
Penang Sentral (Butterworth) to Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) Select Date
Penang to Selangor First Bus Last Bus Fare
Jawi - Shell to Klang Sentral Select Date
Penang Sentral (Butterworth) to Klang Sentral Select Date
Nibong Tebal to Klang Sentral Select Date
Penang Sentral (Butterworth) to Kajang Select Date
Jawi - Shell to Terminal Shah Alam Select Date
Penang Sentral (Butterworth) to Terminal Shah Alam Select Date
Nibong Tebal to Kajang Select Date
Nibong Tebal to Terminal Shah Alam Select Date
Penang to Negeri Sembilan First Bus Last Bus Fare
Penang Sentral (Butterworth) to Seremban Select Date
Nibong Tebal to Seremban Select Date
Penang to Thailand First Bus Last Bus Fare
Penang Komtar to Hatyai Select Date
Sungai Nibong to Hatyai Select Date
Sungai Nibong to Danok Select Date
Chai Leng Park - Caltex to Hatyai Select Date
Chai Leng Park - Caltex to Danok Select Date
Penang Komtar to Danok Select Date
Perak to Malacca First Bus Last Bus Fare
Parit Buntar to Melaka Sentral Select Date
Perak to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Parit Buntar to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Parit Buntar to KL Sentral Select Date
Parit Buntar to Hentian Duta Select Date
Perak to Selangor First Bus Last Bus Fare
Parit Buntar to Klang Sentral Select Date
Parit Buntar to Kajang Select Date
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) to Klang Sentral Select Date
Parit Buntar to Terminal Shah Alam Select Date
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) to Terminal Shah Alam Select Date
Perak to Negeri Sembilan First Bus Last Bus Fare
Parit Buntar to Seremban Select Date
Selangor to Penang First Bus Last Bus Fare
Terminal Shah Alam to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
Klang Sentral to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
Selangor to Kedah First Bus Last Bus Fare
Terminal Shah Alam to Sungai Petani Select Date
Klang Sentral to Sungai Petani Select Date
Klang Sentral to Alor Setar Select Date
Terminal Shah Alam to Alor Setar Select Date
Kedah to Malacca First Bus Last Bus Fare
Kulim to Melaka Sentral Select Date
Kedah to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Kulim to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Kulim to KL Sentral Select Date
Kulim to Hentian Duta Select Date
Kedah to Selangor First Bus Last Bus Fare
Kulim to Klang Sentral Select Date
Kulim to Kajang Select Date
Kulim to Terminal Shah Alam Select Date
Kedah to Negeri Sembilan First Bus Last Bus Fare
Kulim to Seremban Select Date
Kedah to Thailand First Bus Last Bus Fare
Sungai Petani to Danok Select Date
Sungai Petani to Hatyai Select Date
Thailand to Penang First Bus Last Bus Fare
Hatyai to Sungai Nibong Select Date
Danok to Sungai Nibong Select Date
Danok to Chai Leng Park - Caltex Select Date
Hatyai to Penang Komtar Select Date
Danok to Penang Komtar Select Date
Hatyai to Chai Leng Park - Caltex Select Date
Thailand to Kedah First Bus Last Bus Fare
Hatyai to Sungai Petani Select Date
Danok to Sungai Petani Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.