Loading...

PHLS Express

Office Location

Location Address Tel Fax
No. 115, Kg. Sabun, Jalan Muara, Muara BT 2128, Negara Brunei Darussalam. +673 277 1668|+673 277 3818 +673 277 0038
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.