Loading...

QJ Express Bus Schedule

Johor to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Bandar Penawar to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Sungai Rengit to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Johor to Selangor First Bus Last Bus Fare
Bandar Penawar to Terminal Shah Alam Section 17 Select Date
Sungai Rengit to Terminal Shah Alam Section 17 Select Date
Sungai Rengit to Klang Sentral Select Date
Bandar Penawar to Klang Sentral Select Date
Johor to Negeri Sembilan First Bus Last Bus Fare
Bandar Penawar to Seremban Select Date
Sungai Rengit to Seremban Select Date
Selangor to Johor First Bus Last Bus Fare
Klang Sentral to Yong Peng Select Date
Klang Sentral to Bandar Penawar Select Date
Klang Sentral to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Klang Sentral to Johor Bahru (Skudai) Select Date
Klang Sentral to Sungai Rengit Select Date
Klang Sentral to Pasir Gudang Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.