Loading...

Rungkit Tour

Easybook.com is proud to have launched Rungkit Tour. "The Rungkit bus leaves Ranong 7 times per day to Phuket.

Coming by boat from Koh Chang or Koh Phayam, you will catch the bus at 12.30 h, so that you reach Khao Lak by 16.15 h in the afternoon.
After the visa run you will catch the bus at 14.30 h.

The Rungkit bus does NOT depart from the bus terminal, but from the ticket office near the tourist information."

96/30, Bang Rin, Mueang Ranong District, Ranong 85000, Thailand.
Tel: 0-7781-2324
Fax:

Rungkit Tour Bus Schedule

Phuket to Chumphon First Bus Last Bus Fare
Phuket Bus Terminal to Rungkit Tour Talad Chum Phon Select Date
Phuket to Ranong First Bus Last Bus Fare
Phuket Bus Terminal to Ranong (Rungkit Customer service) Select Date
Chumphon to Phuket First Bus Last Bus Fare
Rungkit Tour Talad Chum Phon to Phuket Bus Terminal Select Date
Ranong to Phuket First Bus Last Bus Fare
Ranong (Rungkit Customer service) to Phuket Bus Terminal Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.