Loading...

Salomo Travel

Office Location

Location Address Tel Fax
Sibolga Jl. Horas No.140-116, Pancuran Pinang, Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Sumatera Utara 22512
Medan Jl. Sisingamangaraja No.15, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota medan, Sumatera Utara 20147
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.