Loading...

SE Super Ekspres

444, Jalan Sena, Taman Datuk Hormat, 46000 Petaling Jaya Selangor.
Tel: 016-3302522
Fax:

SE Super Ekspres Bus Schedule

Selangor to Penang First Bus Last Bus Fare
Klang Sentral to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
Selangor to Johor First Bus Last Bus Fare
Terminal Shah Alam to Labis Select Date
Terminal Shah Alam to Tangkak Select Date
Klang Sentral to Labis Select Date
Klang Sentral to Tangkak Select Date
Klang Sentral to Segamat Select Date
Selangor to Kedah First Bus Last Bus Fare
Klang Sentral to Alor Setar Select Date
Klang Sentral to Changlun Select Date
Selangor to Negeri Sembilan First Bus Last Bus Fare
Klang Sentral to Terminal One Seremban Select Date
Terminal Shah Alam to Seremban Select Date
Selangor to Thailand First Bus Last Bus Fare
Klang Sentral to Danok Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.