Loading...

SK LINER Bus Schedule

Perak to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Perak to Johor First Bus Last Bus Fare
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Perak to Negeri Sembilan First Bus Last Bus Fare
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) to Seremban Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.