Loading...

Sungei Merah

Office Location

Location Address Tel Fax
Lot 31, Jalan Airport Lama, 96000 Sibu, Sarawak. +6084 333 331|+6084 314 999
Sibu Head Office 084-313320|084-314999|084-333331
Sibu Counter 084-315515|017-809-9522
Bintulu Counter 086-336818|017-809-9722
Miri Counter 085-421616|016-871-6820
Kuching Counter 082-531322|017-809-9322
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.