Loading...

Kedah

Kaunter 23, Perhentian Bas Express, Ukir Square, 08000 Sungai Petani, Kedah, Malaysia.
Tel: +604 422 4542
Fax:

Super Liner Enterprise Bus Schedule

Kedah to Perak First Bus Last Bus Fare
Sungai Petani to Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) Select Date
Kedah to Johor First Bus Last Bus Fare
Sungai Petani to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Kedah to Selangor First Bus Last Bus Fare
Sungai Petani to Terminal Shah Alam Select Date
Sungai Petani to Klang Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.