Loading...

Bus Surya Bali Bus Schedule

Jepara to Bali-Denpasar First Bus Last Bus Fare
Terminal Kelet to Denpasar Kota Select Date
Terminal Kelet to Terminal Mengwi Select Date
Terminal Kelet to Garasi PO. Surya Bali Select Date
Terminal Jepara to Garasi PO. Surya Bali Select Date
Terminal Jepara to Denpasar Kota Select Date
Terminal Jepara to Terminal Mengwi Select Date
Terminal Pecangaan to Denpasar Kota Select Date
Terminal Pecangaan to Terminal Mengwi Select Date
Terminal Pecangaan to Garasi PO. Surya Bali Select Date
Terminal Bangsri to Garasi PO. Surya Bali Select Date
Terminal Bangsri to Denpasar Kota Select Date
Terminal Bangsri to Terminal Mengwi Select Date
Jepara to Bali-Tabanan First Bus Last Bus Fare
Terminal Bangsri to Tabanan Select Date
Terminal Pecangaan to Tabanan Select Date
Terminal Jepara to Tabanan Select Date
Terminal Kelet to Tabanan Select Date
Jepara to Bali-Jembrana First Bus Last Bus Fare
Terminal Kelet to jembrana Select Date
Terminal Jepara to jembrana Select Date
Terminal Pecangaan to jembrana Select Date
Terminal Jepara to Pelabuhan Gilimanuk Select Date
Terminal Jepara to Terminal Negara Select Date
Terminal Kelet to Pelabuhan Gilimanuk Select Date
Terminal Kelet to Terminal Negara Select Date
Terminal Pecangaan to Pelabuhan Gilimanuk Select Date
Terminal Pecangaan to Terminal Negara Select Date
Terminal Bangsri to jembrana Select Date
Terminal Bangsri to Pelabuhan Gilimanuk Select Date
Terminal Bangsri to Terminal Negara Select Date
Jepara to Bali-Badung First Bus Last Bus Fare
Terminal Bangsri to badung Select Date
Terminal Pecangaan to badung Select Date
Terminal Jepara to badung Select Date
Terminal Kelet to badung Select Date
Kudus to Bali-Denpasar First Bus Last Bus Fare
Terminal Kudus to Garasi PO. Surya Bali Select Date
Terminal Kudus to Denpasar Kota Select Date
Terminal Kudus to Terminal Mengwi Select Date
Kudus to Bali-Tabanan First Bus Last Bus Fare
Terminal Kudus to Tabanan Select Date
Kudus to Bali-Jembrana First Bus Last Bus Fare
Terminal Kudus to jembrana Select Date
Terminal Kudus to Pelabuhan Gilimanuk Select Date
Terminal Kudus to Terminal Negara Select Date
Kudus to Bali-Badung First Bus Last Bus Fare
Terminal Kudus to badung Select Date
Pati to Bali-Denpasar First Bus Last Bus Fare
Terminal Pati to Garasi PO. Surya Bali Select Date
Terminal Pati to Denpasar Kota Select Date
Terminal Pati to Terminal Mengwi Select Date
Pati to Bali-Tabanan First Bus Last Bus Fare
Terminal Pati to Tabanan Select Date
Pati to Bali-Jembrana First Bus Last Bus Fare
Terminal Pati to jembrana Select Date
Terminal Pati to Pelabuhan Gilimanuk Select Date
Terminal Pati to Terminal Negara Select Date
Pati to Bali-Badung First Bus Last Bus Fare
Terminal Pati to badung Select Date
Rembang to Bali-Denpasar First Bus Last Bus Fare
Terminal Rembang to Denpasar Kota Select Date
Terminal Rembang to Terminal Mengwi Select Date
Terminal Rembang to Garasi PO. Surya Bali Select Date
Rembang to Bali-Tabanan First Bus Last Bus Fare
Terminal Rembang to Tabanan Select Date
Rembang to Bali-Jembrana First Bus Last Bus Fare
Terminal Rembang to jembrana Select Date
Terminal Rembang to Pelabuhan Gilimanuk Select Date
Terminal Rembang to Terminal Negara Select Date
Rembang to Bali-Badung First Bus Last Bus Fare
Terminal Rembang to badung Select Date
Bali-Denpasar to Jepara First Bus Last Bus Fare
Garasi PO. Surya Bali to Terminal Bangsri Select Date
Garasi PO. Surya Bali to Terminal Kelet Select Date
Garasi PO. Surya Bali to Terminal Jepara Select Date
Terminal Mengwi to Terminal Kelet Select Date
Terminal Mengwi to Terminal Jepara Select Date
Terminal Mengwi to Terminal Bangsri Select Date
Bali-Denpasar to Kudus First Bus Last Bus Fare
Terminal Mengwi to Terminal Kudus Select Date
Garasi PO. Surya Bali to Terminal Kudus Select Date
Bali-Denpasar to Pati First Bus Last Bus Fare
Garasi PO. Surya Bali to Terminal Pati Select Date
Terminal Mengwi to Terminal Pati Select Date
Bali-Denpasar to Rembang First Bus Last Bus Fare
Terminal Mengwi to Terminal Rembang Select Date
Garasi PO. Surya Bali to Terminal Rembang Select Date
Bali-Denpasar to Sidoarjo First Bus Last Bus Fare
Garasi PO. Surya Bali to Kota Sidoarjo Select Date
Terminal Mengwi to Kota Sidoarjo Select Date
Bali-Denpasar to Pasuruan First Bus Last Bus Fare
Garasi PO. Surya Bali to Kota Pasuruan Select Date
Terminal Mengwi to Kota Pasuruan Select Date
Bali-Denpasar to Probolinggo First Bus Last Bus Fare
Terminal Mengwi to Kota Probolinggo Select Date
Terminal Mengwi to Kraksaan Select Date
Garasi PO. Surya Bali to Kota Probolinggo Select Date
Garasi PO. Surya Bali to Kraksaan Select Date
Bali-Denpasar to Situbondo First Bus Last Bus Fare
Garasi PO. Surya Bali to Kota Situbondo Select Date
Terminal Mengwi to Kota Situbondo Select Date
Bali-Denpasar to Tuban First Bus Last Bus Fare
Garasi PO. Surya Bali to Terminal Tuban Select Date
Terminal Mengwi to Terminal Tuban Select Date
Bali-Denpasar to Gresik First Bus Last Bus Fare
Terminal Mengwi to Gresik Kota Select Date
Garasi PO. Surya Bali to Gresik Kota Select Date
Bali-Denpasar to Lamongan First Bus Last Bus Fare
Garasi PO. Surya Bali to Terminal Lamongan Select Date
Terminal Mengwi to Terminal Lamongan Select Date
Bali-Denpasar to Lasem First Bus Last Bus Fare
Terminal Mengwi to Terminal Lasem Select Date
Garasi PO. Surya Bali to Terminal Lasem Select Date
Tuban to Bali-Denpasar First Bus Last Bus Fare
Terminal Tuban to Garasi PO. Surya Bali Select Date
Terminal Tuban to Denpasar Kota Select Date
Terminal Tuban to Terminal Mengwi Select Date
Tuban to Bali-Tabanan First Bus Last Bus Fare
Terminal Tuban to Tabanan Select Date
Tuban to Bali-Jembrana First Bus Last Bus Fare
Terminal Tuban to jembrana Select Date
Terminal Tuban to Pelabuhan Gilimanuk Select Date
Terminal Tuban to Terminal Negara Select Date
Tuban to Bali-Badung First Bus Last Bus Fare
Terminal Tuban to badung Select Date
Lasem to Bali-Denpasar First Bus Last Bus Fare
Terminal Lasem to Garasi PO. Surya Bali Select Date
Terminal Lasem to Denpasar Kota Select Date
Terminal Lasem to Terminal Mengwi Select Date
Lasem to Bali-Tabanan First Bus Last Bus Fare
Terminal Lasem to Tabanan Select Date
Lasem to Bali-Jembrana First Bus Last Bus Fare
Terminal Lasem to jembrana Select Date
Terminal Lasem to Pelabuhan Gilimanuk Select Date
Terminal Lasem to Terminal Negara Select Date
Lasem to Bali-Badung First Bus Last Bus Fare
Terminal Lasem to badung Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.