Loading...

Trans MVS Express Bus Services

Office Location

Location Address Tel Fax
(Beside The 5 Element Hotel Chinatown)Lot G11, Ground Floor, Kompleks Selangor, Jalan Sultan 50000 Kuala Lumpur, Malaysia. 019-339 8699 / 019-653 2440
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.