Loading...

Tung Ma Express Bus Service

Office Location

Location Address Tel Fax
C45, LotC45, Tmn Industri Megah, KM 8 Jln Tiku, 91000 Tawau, Sabah 013-8838455
CTT Terminal Bandar Sri Indah 010-2117667
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.