Loading...
Chuyến đi hoàn hảo

Un Express & Travel

UN Express & Travel Pte Ltd provide various Coach services to many destination & any part of Malaysia or Thailand.
We specialised in:

  • Charter Coach.
  • 13 or 15 seater Combi.
  • 7 seater MPV.

We also provide Air Ticketing , Tour Packages, Cruises and incentive tours.
Opening Hours : Monday - Sunday (Public Holidays ) 09:00 -22:00

5001 Beach Road #01-15A Golden Mile Complex Singapore 199588
Tel: 63929988
Fax:

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.