Loading...

Wan Fariz Bus Service

Office Location

Location Address Tel Fax
Kaunter 14 Terminal Bas Shahab Perdana, Jalan Sultanah Sambungan, 05150 Alor Setar, Kedah. 013-520 5216
Kaunter 1 Terminal Bas Shahab Perdana,Alor Setar,Kedah +612 442 1221
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.