Loading...

PO. Wisata Komodo

Office Location

Location Address Tel Fax
Denpasar (BALI) Jl. Pidada X No.2 Denpasar. Terminal Ubung -
Yogyakarta Jl. Raya Janti 88B -
Yogyakarta Jl. Sosrowijayan no.46 -
Yogyakarta Terminal Giwangan Lt.2 Blok E5 -
Purwokerto (Jawa Tengah) Terminal Purwokerto Kios E1 (Julia Tour) -
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.