Loading...

Xayphasook Transportation Sole Bus Service

Xayphasook Transportation Sole Office

Ban Phonthong, Paek district, Xiengkhouang Province, Laos PDR
Tel: +856 20 22 340 828
Fax:

Xayphasook Transportation Sole Bus Schedule

Phonsavan to Vientiane Capital First Bus Last Bus Fare
Xayphasouk Bus Station to Northern Bus Terminal (Dong Nathong) Select Date
Phonsavan to Luang prabang First Bus Last Bus Fare
Xayphasouk Bus Station to Southern Bus Terminal LPB Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.