Loading...

Latest Deals

Up

Up to 41% off on bus ticket specially for New user!

January 01, 2021

Sorry, this promotion has expired.

Great news! All Easybook new users now can enjoy 20% instant discount with the promo code NEW2021 and additional 21% cashback as Reward Cash in Easybook Wallet when you book bus tickets now.

Terms & Conditions

Book Now

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.