Loading...

Latest Deals

Get

Get 28% off Bus Tickets on Our Mobile App

December 31, 2020

Sorry, this promotion has expired.

All Easybook users will enjoy 8% instant discount with the promo code EB2021 and additional 20% cashback as Reward Cash in Easybook Wallet when you book bus tickets on our mobile app now.

Terms & Conditions

Download App (Android)   Download App (iOS)   Download App (Huawei)

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.