Loading...

Latest Deals

Enjoy 20% off on AIG Travel Insurance**

Enjoy 20% off on AIG Travel Insurance**

May 15th, 2019

Planning your next holiday? Set your mind at ease and be protected from the unexpected!

In collaboration with AIG, you can now purchase AIG Travel Guard®* and enjoy 20% discount at Easybook.com.

Special features of the Travel Insurance plan:

Disclaimer
This promotion is only valid when you travel out from Singapore and return back to Singapore.

Find Out More
Product Brochure Policy Terms and Conditions Apply Now

*AIG Travel Guard - Terms and Conditions Apply
**Enjoy 20% off on AIG Travel Insurance- Terms and Conditions Apply

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.