Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Latest Deals

Giảm

Giảm 28% Vé Xe Khách trên Ứng Dụng Di Động

January 01, 2021

Bạn sẽ được GIẢM NGAY 8% vé xe khách với mã EB2021 và hoàn ví 20% trong mục Reward Cash (Tiền thưởng) tại Ví Easybook khi đặt vé trên ứng dụng Easybook ngay hôm nay. 

Điều khoản và Điều kiện

Tải Ứng Dụng (Android)   Tải Ứng Dụng (iOS)   Tải Ứng Dụng (Huawei)

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.