Loading...
× Nhập mã TRAVELBUS để giảm 28%*vé xe khách khi bạn đặt vé qua Ứng dụng Điện thoại! Điều kiện áp dụng

Latest Deals

Giảm

Giảm 28% Vé Xe Khách trên Ứng Dụng Di Động

September 01, 2020

Người dùng Easybook sẽ được giảm 8% vé xe khách với mã TRAVELBUS và hoàn ví 20% trong mục Reward Cash (Tiền thưởng) tại Ví Easybook khi bạn đặt vé trên ứng dụng Easybook 

Tải Ứng Dụng (Android)   Tải Ứng Dụng (iOS)   Tải Ứng Dụng (Huawei)

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.