Loading...
Chuyến đi hoàn hảo
Swettenham Pier (Penang Ferry Terminal), Penang, Malaysia
Cầu tầu Langkawi, Langkawi, Malaysia
19 July 2018, Thu
Cầu tầu Langkawi, Langkawi, Malaysia
Swettenham Pier (Penang Ferry Terminal), Penang, Malaysia
20 July 2018, Fri
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Trip durations are estimated time only.