Loading...
× 8% off all bus tickets! Use code: TRAVELBUS during checkout. T&C apply
Cầu cảng Swettenham (Bến phà Penang), Penang, Malaysia
Cầu tầu Langkawi, Langkawi, Malaysia
12 July 2020, Sun
IMPORTANT NOTE:
Please ensure that you have a valid Travel Document from the authorities before you book. Passengers who fail to present a valid travel document would be denied from boarding. It is mandatory to wear mask onboard all Ferries.
Cầu tầu Langkawi, Langkawi, Malaysia
Cầu cảng Swettenham (Bến phà Penang), Penang, Malaysia
13 July 2020, Mon
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.