Loading...
Stulang Laut (Berjaya Waterfront/Bến phà The Zon), Johor, Malaysia
Bến phà Harbour Bay (Batam), Indonesia, Indonesia
22 April 2019, Mon
Bến phà Harbour Bay (Batam), Indonesia, Indonesia
Stulang Laut (Berjaya Waterfront/Bến phà The Zon), Johor, Malaysia
23 April 2019, Tue
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.