Loading...

About Alliance Myanmar River Cruise

Office Location

Location Address Tel Fax
Alliance Myanmar River Cruise Office Room 7, Building O, Shwe Myint Zu Street, Shwe Pone Nyek Yaik Mon, Kamayut, Yangon, Myanmar +951 500282 / +959 784240193 / +959 31951225 / +959 5116302 -
No.7,building O,Shwemyintzu,Shwe Pone NyetYeik Mon,kamaryut township,Mandalay. 09-784240183
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.