Loading...

MV Express Bahari 99B Ferry Service

Office Location

Location Address Tel Fax
MV Express Bahari 99B Office Jalan Boulevard Kompleks Lily, Blok B, No.1, Panakkukang, 90231 Makassar, Indonesia +62 82399277299
Jln Boulevard Kompleks Lily, Blok B, No. 1, Panakkukang, 90231 Makassar 8114125411
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.