Loading...

Royal Passenger Liner Ferry Service

Office Location

Location Address Tel Fax
Royal Passenger Liner Office 374 Moo.5 T.Naklua A.Bang-lamung Chonburi 20150, Thailand +6638488999 -
374 Moo.5 T.Naklua A.Bang-lamung Chonburi 20150 +6698-625-9949
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.