Loading...

Latest News

Easybook.com Kini Menerima Pembayaran Melalui Alfamart & ATM

Easybook.com Kini Menerima Pembayaran Melalui Alfamart & ATM

Desember 23th, 2014

Easybook.com memperkenalkan satu cara pembayaran yang memberikan kemudahan bagi pelanggan. Kini pelanggan dapat melakukan pembayaran tiket yang sudah dipesan secara online melalui Easybook.com melalui Alfamart maupun melalui ATM.

Temukan pilihan baru pembayaran yang tentunya akan menambah kemudahan Anda saat melakukan pemesanan tiket melalui Easybook.com.

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.